Organizace a kontakt

Zadavatelem a realizátorem studie jsou:

 • Ministerstvo zdravotnictví České republiky
  zadavatel studie
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
  realizátor studie


Kontakt

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Kounicova 688/26, P. O. Box č. 19
611 00 Brno

E-mail: podpora.nsc@uzis.cz
Informační linka: 1212 (pro informace o studii stiskněte po vyzvání 2)


Zapojenými institucemi jsou:

 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK)
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (LF UP)
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LF MU)
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (LF HK UK)
 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity (LF OU)
 • Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO)
 • Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP)
 • Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN)
 • Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL)
 • Fakultní nemocnice Brno (FN Brno)
 • Krajská zdravotní, a.s., nemocnice Ústeckého kraje (KZ)
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN)
 • Masarykův onkologický ústav, Brno (MOÚ)
 • Akademie věd České republiky, Sociologický ústav (AV ČR)
 • Český statistický úřad (ČSÚ)
 • Armáda České republiky (AČR)
 • Policie České republiky (PČR)
 • Hygienická stanice Hlavního města Prahy
 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
 • Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
 • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Policie České republiky

Garanty jednotlivých větví studie jsou:

 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. (Populační klinické kohorty IKEM)
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. (Praha)
 • prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. (Litoměřice)
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (Olomoucký kraj, města Olomouc, Litovel, Uničov a přilehlé oblasti)
 • prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (Jihomoravský kraj)

Odborná garance a organizační tým:

 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., PhDr. Karel Hejduk, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., prof. MUDr. Milan Kolář, PhD., doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., RNDr. Jan Mužík, Ph.D., RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D.