Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval

Náběr osob k účasti v rámci studie SARS-CoV-2-CZ-Preval byl ukončen. Děkujeme všem zájemcům, kteří se studie zúčastnili a přispěli tak k lepšímu poznání onemocnění COVID-19 v České republice.

Aktuálně probíhá zpracování získaných dat. První výsledky studie byly prezentovány na tiskové konferenci 6. 5. 2020.


Vážení občané,

děkujeme, že jste se zúčastnili studie, která umožnila zjistit, zda jste se setkali s nákazou novým typem koronaviru.

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o infekční onemocnění, u něhož však i přes publikaci stovek prací v odborné literatuře stále chybějí fundamentální informace o šíření a průběhu onemocnění. Jednou z takových dosud neznámých klíčových informací je prevalence bezpříznakových jedinců, kteří jsou infikování koronavirem SARS-CoV-2. Počet těchto bezpříznakových osob má významný vliv na dynamiku šíření onemocnění COVID-19 v ČR i v rámci jednotlivých krajů a lokalit.

Studie SARS-CoV-2-CZ-Preval  přispěla k ověření aktuální situace v ČR a bude dále sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci.

Více informací o studii