O studii

Studie SARS-CoV-2-CZ-Preval-II byla schválena etickou komisí. Její realizace zásadním způsobem přispěje k ověření aktuální situace v ČR a bude sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci.

DO TÉTO STUDIE NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT. VYBRANÉ OSOBY Z KAŽDÉ SKUPINY BUDOU CÍLENĚ OSLOVENY.

Ramena studie

Studie SARS-CoV-2-CZ-PREVAL-II se skládá ze tří ramen:

Rameno IKEM

Cíl studie:
Kvantifikovat přítomnost protilátek a buněčné imunity proti SARS-CoV-2 v rámci kohorty dlouhodobě léčených chronicky nemocných pacientů a osob zapojených do sociologické studie AV ČR v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

V rámci kohorty IKEM proběhne přímé oslovení osob z databáze chronicky nemocných pacientů a oslovení osob zapojených do sociologické studie AV ČR. Oslovení proběhne prostřednictvím telefonického kontaktu, SMS či písemně s nabídkou účasti ve studii s možností rezervace termínu odběru v místě realizace studie.

Kód, který jste odbrželi sms zprávou, slouží pro vyzvednutí výsledků: https://owncloud.ikem.cz/index.php/s/MdQ0zl9bNJH9vEh

Rameno FTN

Cíl studie:
Kvantifikovat přítomnost protilátek a buněčné imunity proti SARS-CoV-2 v rámci kohorty zdravotnických pracovníků Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN).

V rámci kohorty FTN budou osloveni všichni zdravotničtí pracovníci.

Rameno Olomouckého kraje

Cíl studie:
Kvantifikovat proběhlou zátěž infekcí SARS-CoV-2 v rámci Olomouckého kraje a v souvislosti s výsledky předchozí studie SARS-CoV-2-CZ-Preval přispět k pochopení dynamiky šíření onemocnění COVID-19 v ČR.

Do studie budou zapojeny osoby, které se účastnily v Olomouckém kraji (lokality Olomouc, Litovel, Uničov a Červenka) studie SARS-CoV-2-CZ-PREVAL, která proběhla v dubnu až květnu 2020, a daly souhlas s následným oslovením. Oslovení osob proběhne prostřednictvím telefonického kontaktu, SMS či písemně s nabídkou účasti ve studii s možností rezervace termínu odběru v místě realizace studie.

Registrace termínu pro oslovené osoby: https://preval.zarezervujse.cz/

Vstupní kritéria

 • Podepsaný informovaný souhlas (IS) s vyšetřením a souhlas se zpracováním osobních údajů (SZOÚ)
   Informace o zpracování osobních údajů v rámci studie SARS-CoV-2-CZ-Preval-II (pdf, 220 kB)
 • Ochota vyplnit dotazník (elektronická či papírová podoba)
 • Demografická kritéria:
  • dospělé osoby (věk 18 a více let)
  • vstupní kritéria jednotlivých ramen
 • Klinická kritéria:
  • bez akutních zdravotních potíží (rozhovor/měření teploty)
 • Časová kritéria:
  • sběr vzorků v definovaném období

Doba trvání studie

Studie byla zahájena od 13. 9. 2021 v rameni FTN a od 20. 9. 2021 v rameni IKEM. Odběry v rameni Olomouckého kraje byly z důvodu špatné epidemické situace odloženy, budou probíhat od 18. 1. 2022. Celkově bude studie v tomto rameni, včetně návštěvy po třech měsících, probíhat do začátku června 2022.

Postup vyšetření

 • Po příchodu oslovené osoby na místo odběru, budou předány poučenými pracovníky papírové informované souhlasy, souhlasy se zpracováním osobních údajů a dotazník. Osoba dává souhlas jak se zapojením do studie, tak k možnosti oslovení do dalších fází studie.
 • Oslovené osobě bude proveden odběr 2 zkumavek žilní krve (celkem 10 ml).
 • Informace o výsledku budou osobám k dispozici buď v odběrovém místě, nebo budou předány prostřednictvím SMS.
 • Vybrané skupině osob bude nabídnuta možnost hodnocení přítomnosti buněčné imunity.
 • V olomouckém rameni studie bude provedeno i opakované PCR vyšetření účastníků studie na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 • V olomoucké kohortě proběhnou minimálně 2 návštěvy studijního místa spojené s odběrem krve.