O studii

Vážení občané,

děkujeme Vám, že jste se zúčastnili studie, která umožnila zjistit, zda jste se setkali s nákazou novým typem koronaviru.

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi, bolestí svalů a únavou. Jednou z neznámých klíčových informací je počet bezpříznakových osob, jejichž výskyt má významný vliv na dynamiku šíření onemocnění COVID-19 v ČR i v rámci jednotlivých krajů a lokalit.

Studie SARS-CoV-2-CZ-Preval byla schválena etickou komisí. Její realizace zásadním způsobem přispěje k ověření aktuální situace v ČR a bude sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci.

Kdo se mohl zúčastnit

Studie se mohly účastnit osoby bez příznaků, které splnily vstupní kritéria a byly ochotné podstoupit vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2.

Vstupní kritéria:

 • Věk od 18 do 89 let
 • Věk od 8 do 17 let (pouze oblastech hl. město Praha a Brno a okolí)
 • Žádné akutní zdravotní potíže typické pro onemocnění COVID-19
 • Bez zvýšené teploty
 • Bez potvrzené diagnózy COVID-19
 • Trvalý/přechodný pobyt v ČR

Vlastní testování probíhalo vždy s výslovným souhlasem vyšetřovaného s účastí ve studii. Občané cizích států pobývající na území ČR mohli podstoupit vyšetření na přítomnost protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2 pouze v případě, že porozuměli informacím uvedeným v Informovaném souhlasu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Sledovaná populace je založena na populačním výběru osob v několika geografických oblastech ČR vybraných na základě  rozdílné dosavadní  aktuální  zátěže onemocněním COVID-19 a dále specifickou kohortou chronicky nemocných osob.

Seznam oblastí, ve kterých probíhal populační výběr:

 • Hlavní město Praha
 • Brno a okolí
 • Olomouc a okolí
 • Litoměřice
 • Litovel
 • Uničov

Doba trvání studie

Studie proběhla v období od 23. dubna do 1. května 2020.

Postup vyšetření

V odběrovém místě se zájemce prokázal kartičkou zdravotní pojišťovny, případně dokladem totožnosti.

Postup vyšetření byl následující:

 • Změření tělesné teploty
 • Podání informací o projektu a odpovědi na případné dotazy
 • Vyplnění a podepsání Informovaného souhlasu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Vyplnění krátkého dotazníku
 • Odběr kapilární krve z bříška prstu. Poznámka, ve městech Olomouc, Livovel a Uničov byl prováděn odběr žilní krve namísto odběru kapilární krve
 • Vyšetření protilátek proti viru SARS-CoV-2 tzv. Rapid-test (výsledek byl znám do 20 minut)
 • Sdělení výsledku vyšetření
 • U osob s pozitivním výsledkem na přítomnost protilátek probíhal na místě
  • výtěr z nosohltanu pro vyšetření PCR, který potvrdil či vyvrátil přítomnost viru SARS-CoV-2 (test na průkaz nukleové kyseliny koronaviru SARS-CoV-2). Pokud byl výtěr vyšetřovanou osobou odmítnut, byla tato osoba nahlášena na Krajskou hygienickou stanici
  • doporučení protiepidemických opatření do doby, než byl znám výsledek vyšetření PCR. Pozn.: výsledek vyšetření PCR byl znám do cca 2 dnů.